Rašymas

Rašydami tekstą, kurį skaitys kiti, stenkitės formuluoti mintis taip, kad jūsų auditorija jas kuo lengviau suprastų.

Dėstykite savo mintis kuo aiškiau ir kuo paprasčiau – tai padės išvengti nesusipratimų. Pavyzdžiui, nenaudokite ilgų žodžių, jei galima naudoti trumpesnius.

Forumuose rašydami žinutę, „nesiblaškykite į šalis“ – žinutė turi atitikti temą. Kartais geriau parašyti kelias trumpesnes žinutes skirtingose temose, negu viską suplakti į vieną.

Išsiųstą savo žinutę galite pataisyti, jeigu matote, kad kažkur suklydote ar kažką užmiršote. Tam dažniausiai skiriamas pusvalandis.

Atsakydami į kitų žinutes, stenkitės sugalvoti įdomių klausimų – tai leis daugiau pamąstyti (ir suprasti ! ) apie diskutuojamą dalyką.

Daugiau apie klausinėjimą

Daugiau apie skaitymą

Visų pagalbos bylų turinys
Show this help in language: English