Pamokos vertinimas

Pamokos vertė - tai maksimalus balas. Realūs įvertinimai pasiskirsto tarp 0 ir 100% priklausomai nuo mokinių pasiekimų. Pamokos vertę mokytojai gali pakeisti bet kada. Šie pakeitimai automatiškai atsispindi mokinių pažymiuose (nes pažymiai saugomi procentais).
Jeigu pamokos vertė 0, tai už ją joks pažymys nerašomas, ir jos nesimatys dienyne bei kituose pažymių sąrašuose.

Visų pagalbos bylų turinys
Show this help in language: English