Mokytojo praktika specialiojo ugdymo įstaigoje
(S271)

 Ši paskaita reikalauja įsirašymo rakto

Pedagoginės praktikos metu studentai pirmąją savaitę stebi specialiojo pedagogo pamokas, kitą ugdomąją veiklą. Pildo stebėjimo protokolą, analizuoja ir vertina ugdomąjį procesą, bando įžvelgti jos privalumus ir trūkumus. Antrą, trečią ir ketvirtą savaites dirba specialiaisiais pedagogais, planuoja ugdomąją veiklą ir savarankiškai veda pamokas ar kitus ugdomosios veiklos užsiėmimus. Mokosi reflektyviai vertinti savo pedagoginę veiklą, įžvelgti privalumus trūkumus, numatyti profesinių gebėjimų tobulinimo prespektyvą.

Ši paskaita reikalauja įsirašymo rakto