Specialiojo pedagogo praktika bendrojo lavinimo mokykloje
( S271B149)

 Ši paskaita reikalauja įsirašymo rakto

Praktikos metu studentai dirba specialiojo pedagogo darbą bendrojo lavinimo mokykloje. Pirmąsias tris dienas studentai stebi specialiojo pedagogo vedamas specialiąsias pamokas, jas analizuoja, susipažįsta su dokumentacija, mokyklos specialiųjų poreikių turinčių vaikų kontingentu. Likusį laiką dirba pusę specialiojo pedagogo darbo krūvio, bet ne mažiau, kaip 2 val. per dieną: veda pamokas kabinete, dirba mokytoju pagalbininku klasėje, fiksuoja atskirų vaikų poreikius, sunkumus ir pasiekimus, aprašo taikytas ugdymosi sunkumų įveikimo, kompensavimo priemones. Praktikai baigiantis parengia reflektyvią savo veiklos analizę.

Ši paskaita reikalauja įsirašymo rakto