Specialybės anglų kalba
(H570B224, H570B225)

 Ši paskaita reikalauja įsirašymo rakto

English for Special Purposes (Kinesitherapy)

Ši paskaita reikalauja įsirašymo rakto