Inovacijų komunikacija / Communication of the Innovation Process
(S265B135)

 Ši paskaita reikalauja įsirašymo rakto

Kurso metu studentai įgys teorinių žinių masinės komunikacijos, ryšių su visuomene, įvaizdžio formavimo ir inovacijų komunikacijos srityse ir bus kompetetingi savarankiškai planuoti, organizuoti ir atlikti savo aplinkoje kuriamų inovacijų viešinimo procesus, šiuo aspektu bendrauti su žiniasklaida ir visuomene, identifikuoti ir atitinkamai komunikuoti su svarbiausiomis inovacijų procese dalyvaujančiomis tikslinėmis grupėmis. Modulio studijos įgalins studentus suprasti ir atitinkamai pritaikyti visus svarbiausius efektyvaus viešinimo principus praktikoje, gebėti numatyti tinkamiausią viešinimo kelią, planuoti viešinimo taktiką, kurti įvaizdžio strategiją ir numatyti bei valdyti viešinimui reikalingą biudžetą, įvertinti grįžtamąjį ryšį. Modulio studijos taip pat leis pagerinti studentų komandinio darbo, komunikacinius, informacinius, kooperavimosi įgūdžius.

Ši paskaita reikalauja įsirašymo rakto