Meninis ugdymas ir technologijos
(S271B232)

 Ši paskaita reikalauja įsirašymo rakto

Kursas "Meninė raiška" dėstomas ŠU Socialinės gerovės ir negalės studijų fakulteto I pakopos studijų programoje Specialioji pedagogika

Ši paskaita reikalauja įsirašymo rakto