Kietųjų kūnų fizika
(kt2011)

 Ši paskaita reikalauja įsirašymo rakto

Baigę šį kursą, studentaidemonstruos kondensuotų medžiagų, taikomų šiuolaikinėse mikro ir nano technologijose, struktūros, juostinės teorijos, mikrodalelių savybių, elektroninių, kontaktinių bei paviršinių reiškinių ir dėsningumų supratimą. Gebės praktiškai taikyti žinias apie reiškinius ir dėsningumus, vykstančius kondensuotose medžiagose, jų kokybines ir kiekybines išraiškas.Išmanys eksperimentinius kondensuotų medžiagų tyrimo metodus, įgys darbo su fizikiniais prietaisais praktinių įgūdžių, gebės saugiai su jais dirbti. Gebės rinkti, apdoroti ir įvairiais būdais (grafiniais, lentelėse, schemomis) perteikti kondensuotų medžiagų tyrimų rezultatus; vertinti rezultatų tikslumą. Gebės analizuoti ir argumentuotai paaiškinti kondensuotų medžiagų eksperimentinius rezultatus bei juos susieti su teoriniais modeliais, daryti apibendrinimus ir išvadas. Mokės analizuoti ir spręsti konkrečias teorines ir praktines kondensuotų medžiagų problemas. Mokės dirbti savarankiškai ir bendradarbiaujant su kitais studentais.

Ši paskaita reikalauja įsirašymo rakto