Dailės terapija
(Dailės terapija)

 Ši paskaita reikalauja įsirašymo rakto

Dailės terapijos kursas skaitomas Šiaulių universiteto Socialinės gerovės ir negalės studijų fakulteto I pakopos nuolatinių ir ištęstinių studijų Socialinės pedagogikos studijų programos studentams


Ši paskaita reikalauja įsirašymo rakto