Aplinkos psichologija
(Aplinkos psicho)

 Ši paskaita reikalauja įsirašymo rakto

Aplinkos psichologijos modulis vedamas Gamtos mokslų fakulteto Dekoratyvinės želdininkystės studijų programos 1 kurso dieninių ir ištęstinių studijų studentams

Ši paskaita reikalauja įsirašymo rakto