Programavimo pagrindai (Edukologija)
(CF18541)

 Ši paskaita reikalauja įsirašymo rakto


Pagrindiniai tikslai:
  • pateikti susistemintas žinias apie uždavinių sprendimą kompiuteriu;
  • supažindinti su pagrindiniais duomenų apdorojimo algoritmais, jų užrašymo formomis, jų vizualizavimo programinėmis priemonėmis;
  • supažindinti su programavimo kalbos pagrindiniais duomenų tipais ir jų paskirtimi;
  • supažindinti su pagrindinėmis programavimo kalbos komandomis ir jų taikymu uždaviniams spręsti;
  • išmokyti kurti programas Pascal programavimo kalba.

Ši paskaita reikalauja įsirašymo rakto