Informacinės mokymo technologijos 2012
(IMT2012)

 Ši paskaita reikalauja įsirašymo rakto


Pagrindinis šio kurso tikslas – suteikti bazines žinias apie IT naudojimą mokymo(si) procese, el. mokymo(si) priemonių kūrimą: technologijas, įrankius, metodikas.

Ši paskaita reikalauja įsirašymo rakto