Kondensuotųjų medžiagų fizika ir elektronikos pagrindai
(P260B010)

 Ši paskaita reikalauja įsirašymo rakto

Dalyko tikslas - supažindinti su medžiagų mokslo pradmenimis, medžiagų klasifikacija, pagrindinėmis jų fizikinėmis ir cheminėmis savybėmis bei formuoti mokėjimus ir įgūdžius, reikalingus informatikui jo profesinėje veikloje. Taip pat supažindinti studentus su pagrindiniais elektronikos prietaisais, jų sandara, veikimu ir panaudojimu, ugdyti studentų gebėjimą mąstyti, analizuoti reiškinius, dėsningumus, ugdyti praktinius įgūdžius ir gebėjimus.

Ši paskaita reikalauja įsirašymo rakto