Ekonominė antropologija
(S220BBBB)

 Ši paskaita reikalauja įsirašymo rakto

Kursas Ekonominė antropologija
yra skirtas aptarti sociokultūrinės antropologjos stritį, kuri specializuojasi
tirti namų ūkio, bendruomenės biudžeto, darbo pasidalijimo, mainų ir galios
kilmės principus. Šio kurso metu įsisavinami pagrindiniai teoriniai ir
metodologiniai pagrindai, skiriant dėmesį formaliems ir neformaliems (turgaus,
kontrabandos, nelegalaus darbo) ūkiniams ir ekonominiams santykiams, dovanojimo
praktikoms (potlach), mainų istorijai ir šiuolaikinėms mainų formoms.
Antropologinis prisilietimas prie ekonomikos leis atlikti kritinę analizę kai
kurių kultūrinių tendencijų universalioje ekonomikoje: darbo ir poilsio, skurdo
ir gerovės, dovanų ir prekių, pinigų ir rinkos.

Ši paskaita reikalauja įsirašymo rakto