Kultūrinės kraštovaizdžio studijos
(S220B132)

 Ši paskaita reikalauja įsirašymo rakto

Dalykas skirtas sociokultūrinės antropologijos studiju programos
studentams. Kultūrinės kraštovaizdžio studijos sutelkia dėmesį
į žmonių ir aplinkos, konkrečiau, gamtos sąveiką bei jos
kompleksiškumą.


Ši paskaita reikalauja įsirašymo rakto