Šiuolaikinės miesto studijos
(S220B127)

 Ši paskaita reikalauja įsirašymo rakto

iuolaikinėse
miesto studijose miestas suprantamas kaip nevienalytė kasdienių
praktikų, patyrimų, ritmų visuma, kurią analizuojant atsigręžiama
į kasdienybės teorijas, sociologiją, vizualumo bei kultūrų
studijas ir t.t.. Miesto studijų interdisciplininis pobūdis
atskleidžiamas, nagrinėjant šio kurso siūlomus teminius laukus
(Moderno ir postmoderno paradigmos miesto studijose; Urbanistinio
patyrimo artikuliacijos formos ir aprašymo kalbos; Miesto erdvinės
ir temporalinės struktūros; Miesto gyvenimo organizacija ir
reguliuojantys mechanizmai; Miesto “kūrybinės dirbtuvės”;
Miestas kaip “atrakcionas”; Miesto identitetas ir
reprezentacija). 


Ši paskaita reikalauja įsirašymo rakto