Subkultūrų veiklos
(S220B114)

 Ši paskaita reikalauja įsirašymo rakto

Kursas skirtas „Socialinės antropologijos“ studijų programos
studentams. Kurso metu, taikant dalyvaujančio stebėjimo ir
kooperuotų studijų metodus, bus plėtojamos žinios apie esamas
subkultūras, naujuosius religinius ir bendruomeninius sąjūdžius,
jų sąveikas ir ideologijas. Studentai bus supažindinti su
visuomenės diversifikacijos ir subkultūrizacijos procesais, mokomi
taikyti dalyvaujančio stebėjimo tyrimo pricipus praktikoje,
analizuoja subkultūrizacijos procesus remiantis subkultūrų
teorijomis. Bus ugdomos bendradarbiavimo, kooperacijos, atstovavimo,
„Kito“ tolerancijos nuostatos, taip pat skonio, stiliaus,
rezistencijos, identiteto, ideologijos, simbolinės aplinkos
supratimas.


Ši paskaita reikalauja įsirašymo rakto