Socialinių grupių dinamika
(S220B135)

 Ši paskaita reikalauja įsirašymo rakto

Šis kursas skirtas „Socialinės antropologijos“ studijų
programos studentams. Kurso metu studentai susipažins su socialinių
grupių, organizacijų, sistemų, supersistemų egzistavimo būdais
bei jų reprodukcijos analize ir prognostika. Studentai nagrinės
socialinių sistemų komponentus: žmones, grupes, jų santykius,
identiteto formavimo būdus, tapatumo psichologiją, bendravimo
kultūrą, dalyvavimą ilgalaikiuose ir trumpalaikiuose pamatiniuose
procesuose.  


Ši paskaita reikalauja įsirašymo rakto