Antropologija ir karjeros planavimas
(S220B143)

 Ši paskaita reikalauja įsirašymo rakto

Šis kursas skirtas „Socialinės antropologijos“ studijų
programos studentams. Studentai kritiškai įvertins antropologo
profesijos specifiką, suvoks antropologijos mokslo pritaikymo
galimybes analizuojant aktualius socialinius ir kultūros procesus,
išmanys antropologijos tyrimų principus ir jų praktinio
pritaikomumo lauką, suvoks antropologijos mokslo naudą ir galimybes
visuomeniniame kontekste, analizuos ir kritiškai vertins aktualius
nūdienos visuomenės reiškinius, gebės atpažinti socialines
edrves, kurias verta ir tikslinga tirti naudojant antropologijos
mokslo metodus, mokės tikslingai pasirinkti tiriamosios praktikos
vietas ir būsimųjų kursinių darbų temas studijų laikotarpiu,
žinos, kaip įvertinti savo polinkius ir asmenines savybes
antropologijos disciplinos specifikos kontekste.


Ši paskaita reikalauja įsirašymo rakto