Socialinė vadyba ir projektinė veikla
(S220B116)

 Ši paskaita reikalauja įsirašymo rakto

Išklausę šį kursą studentai įgis žinių ir įgūdžių,
kurie susiję su socialinės vadybos ir projektinės veiklos
praktikomis, susipažins su pagrindinėmis socialinės vadybos ir
projektinės veiklos kryptimis, jų tarpusavio sąveikomis bei su
projekto kūrimo etapais, procesu. Studentai susipažins su projektų
rizikos, kokybės ir žmogiškųjų išteklių valdymo pagrindais,
praktiniais Struktūrinių fondų projektų rengimo aspektais:
susipažins su projektų paraiškų pavyzdžiais; dirbdami grupėse
parengs projektų, kurie atitinka viešojo sektoriaus arba pasirinktų
organizacijų strateginės plėtros poreikius, paraiškas.  

Ši paskaita reikalauja įsirašymo rakto